Kategorier
Besiktning

Skyddsrumsbesiktning gjord av en certifierad besiktningsman

Inför en skyddsrumsbesiktning är det viktigt att anlita en certifierad besiktningsman. De ser till att allt blir rätt och skyddsrummet lever upp till kraven.

Skyddsrum är viktiga rum i vårt samhälle. Trots att Sverige har varit i fred ända sedan 1815 så är det otroligt viktigt att ha sådana. Vid skarpt läge, är det livsviktigt att människor har någonstans att ta vägen. Långt ifrån alla byggnader har ett skyddsrum och människor skulle i stället behöva söka sig till andra ställen.

För skyddsrum finns också lagkrav. De ska ses över regelbundet så att de är i ett bra skick och redo vid ett eventuellt skarpt läge. Detta är inget vem som helst kan göra, utan det ska göras av en godkänd certifierad besiktningsman. De ska kunna utföra besiktningen och veta vad de ska kolla. Det är en viktig uppgift som ska tas på stort allvar. 

Vid en besiktning kan även fastighetsägaren få en större förståelse av vad som krävs av ett skyddsrum. Många använder dem idag som förråd, vilket fungerar bra, så länge det går snabbt och smidigt att få bort sakerna vid ett skarpt läge.

Kontrollera viktiga saker vid en skyddsrumbesiktning

På skyddsrum ställs mycket höga krav. De ska klara explosioner, brand, giftig rök och även strålning. För att veta att allt detta fungerar som det ska, så behöver det göras en skyddsrumsbesiktning. Att ventilerna fungerar är otroligt viktigt, människor behöver kunna få frisk luft även om de vistas där inne ett längre tag. 

I skyddsrummet ska det finnas toalett, nödutgångar, ventiler och även förnödenheter så att människor kan klara sig ett tag ifall att de blir instängda. Det är otroligt viktigt för samhället att det finns skyddsrum och att de lever upp till vad som förväntas av dem. 

Har du ett skyddsrum i din byggnad och är osäker på om det lever upp till kraven? Då bör du göra en skyddsrumsbesiktning då man går igenom skyddsrummet och du kan få en större insikt i vad som krävs och kanske behöver rättas till. Behöver något åtgärdas får du veta det på en gång när de är där.