Kategorier
Sanering

Sanering av asbest i Linköping

Företag som arbetar med sanering i Linköping arbetar med fukt- och mögelskador men har också de tillstånd och den utrustning som krävs för att sanera asbest.

Företag som arbetar med sanering i Linköping får ofta rycka ut för att sanera fukt vid vattenskador. Men det är inte bara vatten som kan skada en fastighet. Har det funnits fukt en längre tid så kan mögel ha hunnit etablera sig och det är skadligt för hälsan.

Fukt- och mögelskador är relativt lätta att upptäcka och sanera. Resultatet blir att inomhusluften blir ren igen och det går att bo i fastigheten. Upptäcker man att det finns asbest i fastigheten kan det emellertid vara svårare att utföra en sanering. Asbest kan dölja sig i äldre rörfogar, tapeter, golvlim och i byggnadsmaterial.

Företag med tillstånd att utföra sanering av asbest

Det är skadligt för luftrör och lungor att inandas asbestfibrer. Men det blir inte farligt förrän man börjar riva eller såga i materialet. Men om man ska renovera en äldre byggnad kan det finnas risk för att man stöter på asbest. Om man anlitar hantverkare för att utföra arbetet kommer de att behöva veta om det finns risk att stöta på materialet.

Det går att göra provtagningar för att upptäcka asbest. Om man konstaterar att materialet finns så krävs det sanering av ett företag som har utbildad personal. För att sanera asbest så måste man vidta särskilda skyddsåtgärder och har skyddsutrustning. Man måste dessutom få tillstånd från Arbetsmiljöverket för att få påbörja saneringen.