Kategorier
Mätning

Lägeskontroll i Gävle ser till att rätt del är på rätt plats

Lägeskontroll i Gävle sker ofta i samband med att du fått ett bygglov. Man kontrollerar helt enkelt att byggnaden uppförs precis där den ska vara på tomten.

När du lämnar in en ansökan om bygglov kommer du att få avslag eller ett godkännande. Om du får godkänt på din planering har du fått ett bygglov. Det innebär att du måste följa alla ritningar du skickat in i minsta detalj. Därför är det viktigt att du gjort ritningar som stämmer med hur det ska bli i slutändan.

Det behöver inte vara ett helt nytt hus du ska bygga för att du ska lämna in ansökan om bygglov. Det kan lika gärna gälla en tillbyggnad. Det viktiga är att den uppförs på den plats du angett i byggplanen. Det är ju den planen som ligger till grund för det beviljade bygglovet.

I samband med att markarbetet är gjort kan det bli tal om en lägeskontroll innan man får sätta igång med grunden till bygget. Om placeringen är helt rätt är det bara att tuta och köra. Skulle placeringen vara fel kan det kosta dig en diger peng att rätta till allt. Bättre att ha allt korrekt från början.

Lägeskontroll kan innebära att en utstakning ska ske i Gävle

En lägeskontroll i Gävle kan innebära att man gör en utstakning. Då märker man ut på marken var huskroppen eller huskropparna ska vara. Man tar snören till hjälp och ser till att de fäster i husets väggar eller där de förmodas vara. Det är viktigt att både tillbyggnader och andra byggnader hamnar på rätt plats.

När det gäller lägeskontroll fungerar det så att man ser efter att både storlek, mått och form stämmer med det bygglov du fått. Man kontrollerar även att läget i plan och höjd har hamnat rätt. När det gäller byggnader är det inte bara att köra på och göra som man vill. Det finns rigorösa bestämmelser.

Den som inte följer de bestämmelser som finns eller inte ens bryr sig om att ansöka om bygglov i första hand, kan råka ut för att betala vite. Det sker om du uppfört ett så kallat svartbygge. Ett annat ord för det är olovligt bygge. Har du otur kan du bli tvungen att riva det igen.