Kategorier
Dränering

Viktigt att tänka på vid dränering i Stockholm

Dräneringen är A och O vid all typ av byggnation i Stockholm. Därför måste man vara väldigt noga när man väljer vem som ska utföra dräneringsarbetet.

Oavsett om du ska bygga ett nytt hus eller anlägga en ny garageuppfart är det viktigt att dräneringen blir bra. Annars kommer det du ska bygga att drabbas av översvämningar och fuktskador. I värsta fall kan det bli sättningar i marken vilket får till följd att huset rasar eller garageuppfarten spricker och får stora hål.

Mark- och dräneringsarbete kan kosta en hel del. Vill man komma ner i kostnad kan man själv utföra en del av grävarbetet. Det går också att komma undan billigare genom att lagra jordmassorna på den egna tomten. Men resten av arbetet bör man överlåta till en firma som är specialiserad på dränering. 

Så går en dränering till

När man utför en dränering inför ett husbygge måste man först ta bort all matjord. Detta för att sedan kunna lägga på dränerande material av sand och makadam som också packas hårt. Fast sanden klarar sällan att ensam leda bort allt regn- och smältvatten och därför lägger man även ner rör runt fastigheten. 

Det krävs särskild kunskap för att kunna beräkna hur pass omfattande dräneringen behöver vara. Därför kan man inte bara ta hänsyn till priset när man väljer firma utan man måste också titta på referenser och vem som står bakom företaget. Säkrast är också att ringa Skatteverket i Stockholm och kontrollera företagets ekonomi. Gå in på stockholmdränering.se för mer information om dränering.