Kategorier
Markarbete

Vikten av markarbeten

Markarbeten kan vara avgörande för ett hus eller annan typ av byggnation. En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk, och detta gäller särskilt för markarbeten. Om man söker på internet kan man hitta bilder på hus som har flyttat på sig. Ofta beror detta på naturkatastrofer, men inte alltid.

Om man besöker äldre hem kan man också se sprickor. Om det är ett trähus kan det bero på att materialet har svällt eller torkat. Men om det finns större sprickor i ett murat hus med gjuten grund bör man undersöka detta närmare. I vissa fall kan det bero på bristfälligt markarbete, antingen i sig självt eller i kombination med marken där huset är placerat. Om man inte åtgärdar problemen kan delar av byggnaden med tiden börja falla sönder, och i värsta fall kan hela huset rasa.

Att tänka på i förväg

Innan man påbörjar byggandet av ett hus bör man ha god kännedom om markens skick. Om marken har en tendens att samla på sig vatten eller om den ligger relativt nära havsnivån måste man ta hänsyn till detta. Många vill sänka marken på tomter som ligger högre än vägen runt omkring, men detta kan få ödesdigra konsekvenser. Även med en väl fungerande dränering kan det vara svårt att leda bort vattnet. Det kan i sin tur leda till rörelser i marken eller fuktproblem i huset. Sprickor i golv och väggar samt mögeltillväxt kan vara resultatet. Därför bör man alltid prioritera husets välmående framför egna preferenser och estetik.

Ha kunskapen om vad man gör

Många vill idag utföra så mycket som möjligt själva. Men när det kommer till markarbete eller placering av hus bör man helst rådfråga experter. De pengar man sparar genom att själv utföra arbetet kan i längden bli dyra misstag. De som arbetar med markarbeten, exempelvis markarbetenistockholm.nu, är inte bara experter på sitt yrke, utan de har även omfattande kunskap om mark i allmänhet. Med sin erfarenhet och kompetens kan de bedöma markens skick och vet hur man skapar en välmående byggnad och trädgård. Om huset hamnar lite på en kulle kan man ändå lösa problemet med en jämn tomt. Genom att bygga en stödmur kan man hålla massorna på plats och trädgården kommer att fungera väl ändå.